Místní knihovna v Nových Kopistech

Kontakt

Místní knihovna Nové Kopisty

Nové Kopisty 73, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 782 079 (v době výpůjční doby)

               416 782 192 (mimo výpůjční dobu)

Knihovnice: Kateřina Hlavinková

Zřizovatel: Město Terezín 

Planované zavření knihovny proběhne:
29. listopadu 2018 - pracovní akce
20. prosince 2018 - dovolená
27. prosince 2018 - dovolená

Před Vánocemi naposledy otevřeno 13.12.2018!