Místní knihovna v Nových Kopistech

Kontakt

  

Místní knihovna Nové Kopisty

Nové Kopisty 73, 412 01 Litoměřice

 Zřizovatel: Město Terezín 

Knihovnice: Kateřina Hlavinková

Telefon: 724 025 002
- toto telefonní číslo platí i pro Městslou knihovnu
  a Kulturní dům v Terezíně