Místní knihovna v Nových Kopistech

Nové knihy

 https://clavius.knihovnalitomerice.cz/clavius/novekopisty/l.dll?novinky~DD=1

 
Prosíme o trpělivost, knihovna přechází na jiný knihovní systém.
Nové knihy je možné vyhledat přes on-line katalog výše!